– 24 часа 100% автоматично измерване
– пълна интеграция в производствения процес

Пълен текст

Автоматична измервателна клетка Diatest в съответствие с програмата Индустрия 4.0