– прецизно измерване на плоски и цилиндрични детайли с разделителна способност 0,1
µm
– активен измервателен обхват 4 mm
– изход за данни
– температурен датчик
– клас на защита IP 65

Пълна характеристика

Дигитален пасаметър FMS 3902