Бизнес партньори от 25 години

Carl Zeiss IMT GmbH

Carl Zeiss IMT GmbH

Мултисенсорни три- и двукоординатни измервателни машини, измервателни томографи.

 • Bilz Vibration Technology AG

  Bilz Vibration Technology AG

  Лабораторни маси и платформи, антивибрационни системи, демпфери и подложки.

 • Diatest Herman Költgen GmbH

  Diatest Herman Költgen GmbH

  Двуточкови и триточкови вътромери, уреди за измерване на външни и вътрешни назъбвания, аналогови и дигитални резбови калибри, индикаторни часовници.

 • Essent Optics

  Essent Optics

  Спектрофотометри, системи за оптичен контрол.

 • Feinmess Suhl GmbH

  Feinmess Suhl GmbH

  Шублери, микрометри, пасаметри, вътромери, резбомери, високомери, дълбокомери, дължиномери, ъгломери, магнитни призми, линеал-косъм, инкрементални датчици, уреди за проверка и калибриране на дължиномерни измервателни средства.

 • Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG

  Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG

  Индикаторни часовници, компаратори, дебеломери, дълбокомери, измервателни маси и стойки.

 • ZYGO ® / AMETEK Germany GmbH

  ZYGO ® / AMETEK Germany GmbH

  Лазерни интерферометри, оптични 3D-профиломери, прецизни референтни обективи.