Бизнес партньори от 25 години

Carl Zeiss IMT GmbH

Carl Zeiss IMT GmbH

Мултисенсорни три- и двукоординатни измервателни машини, измервателни томографи.

 • Accretech Tokyo Semitzu

  Accretech Tokyo Semitzu

  Уреди за измерване на грапавост, форма и контур.

 • Bilz Vibration Technology AG

  Bilz Vibration Technology AG

  Лабораторни маси и платформи, антивибрационни системи, демпфери и подложки.

 • Diatest Herman Költgen GmbH

  Diatest Herman Költgen GmbH

  Двуточкови и триточкови вътромери, уреди за измерване на външни и вътрешни назъбвания, аналогови и дигитални резбови калибри, индикаторни часовници.

 • Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH

  Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH

  Профилпроектори, измервателни микроскопи.

 • Dostmann electronik GmbH

  Dostmann electronik GmbH

  Eлектронни и инфрачервени термометри, влагомери, Datalogger, анемометри, измерватели на ниво на шума, луксомери, калибратор – абсолютно черно тяло.

 • Essent Optics

  Essent Optics

  Спектрофотометри, системи за оптичен контрол.

 • Feinmess Suhl GmbH

  Feinmess Suhl GmbH

  Шублери, микрометри, пасаметри, вътромери, резбомери, високомери, дълбокомери, дължиномери, ъгломери, магнитни призми, линеал-косъм, инкрементални датчици, уреди за проверка и калибриране на дължиномерни измервателни средства.

 • Feinmesstechnik GmbH

  Feinmesstechnik GmbH

  Резбови нишки, еталонни щифтове и пробки.

 • Hildebrand Prüf- und Meßtechnik GmbH

  Hildebrand Prüf- und Meßtechnik GmbH

  Твърдомери (дурометри) по Shore и IRHD за гуми, пластмаси и други неметални материали.

 • Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG

  Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG

  Индикаторни часовници, компаратори, дебеломери, дълбокомери, измервателни маси и стойки.

 • Längenmesstechnik GmbH

  Längenmesstechnik GmbH

  Плоско-паралелни краищни мерки, рамкови и машинни нивелири, еталонни щифтове.

 • List-Magnetik GmbH

  List-Magnetik GmbH

  Магнетоиндуктивни и капацитивни дебеломери за покрития, ултразвукови дебеломери, уреди за измерване на магнитно поле.

 • LMW Lehren- und Meßgerätewerk Schmalkalden GmbH

  LMW Lehren- und Meßgerätewerk Schmalkalden GmbH

  Калибри резбови, цилиндрични, конусни, шлицеви.

 • TFA Dostmann GmbH & Co.KG

  TFA Dostmann GmbH & Co.KG

  Термометри, барометри, влагомери, Datalogger, хронометри, компаси, крачкомери, ветромери, анемометри.

 • ZYGO ® / AMETEK Germany GmbH

  ZYGO ® / AMETEK Germany GmbH

  Лазерни интерферометри, оптични 3D-профиломери, прецизни референтни обективи.

 • Heinz Seelecke GmbH

  Heinz Seelecke GmbH

  Гладки и резбови калибри, твърдосплавни контролни щифтове

 • Helios-Preisser GmbH

  Helios-Preisser GmbH

  Шублери, микрометри, вътромери, резбомери, високомери, дълбокомери, дължиномери, ъгломери, магнитни призми, линеал-косъм.

 • Horst Benzing

  Horst Benzing

  Измервателни маси и стойки, биенемери.

 • Kroeplin GmbH

  Kroeplin GmbH

  Механични и електронни вътромери.

 • Oskar Schwenk GmbH & Co. KG

  Oskar Schwenk GmbH & Co. KG

  Циркометри

 • Stille Präzisionsmesstechnik GmbH

  Stille Präzisionsmesstechnik GmbH

  Настройващи гривни, еталони за настройка на пасаметри.

 • Wolf – Messtechnik GmbH

  Wolf – Messtechnik GmbH

  Дебеломери, стативи.