– 24 часа 100% автоматично измерване
– пълна интеграция в производствения процес

Пълен текст

Automated measuring cell from DIATEST, Industry 4.0